Rubella

Rubella (kızamıkçık) genellikle çocuklarda görülen ve hafif geçen bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Rubella bir kadında gebelik döneminde ortaya çıkarsa düşük olmasına veya bebekte önemli sakatlıklara neden olabilir.

Rubella, virüs denilen çok basit yapılı ve antibiyotiklere yanıt vermeyen mikroplar ile oluşur ve bulaşıcı bir hastalıktır. Rubella hasta kişilerin öksürmesi veya hapşırması ile ortaya çıkan tükürük damlacıkları ile bulaşır. Hastalığın en bulaşıcı olduğu zaman döküntüler ortaya çıktıktan sonraki beş günlük dönemdir. Rubella hastalığı çocukluk döneminde yapılan aşı ile engellenebilir, bu yüzden giderek daha az sıklıkta görülmektedir. Yetişkin kadınların rubella aşısı yapılırsa aşıdan sonraki bir ay içinde gebe kalması sakıncalı olacaktır. Gebe kadınların kesinlikle rubella aşısı yaptırmaması gereklidir.

Rubella Belirtileri

Rubella (kızamıkçık) virüsü bir kişinin vücuduna girdiğinde bir hafta kadar zaman içinde bütün vücuda yayılır. Belirtiler genellikle viriüsün vücuda girmesinden 2-3 hafta sonra başlar. Çocuklarda hastalık başladığında ciltte döküntü, hafif ateş, gözlerde kızarıklık ve bulantı görülür. Hastaların %30 kadarında döküntü görülmez. Yetişkinlerde rubella hastalığı ortaya çıkarsa özellikle kadınlarda, bu belirtilere ek olarak başta ve boyunda lenf bezlerinde şişlik, eklem ağrısı ve eklem iltihabı görülebilir.

Gebe Kadınlarda Rubella Hastalığı

Gebelik sırasında rubella hastalığı olması düşük olmasına veya anne karnındaki bebekte önemli sağlık sorunlarına (konjenital rubella) neden olabilir. Bebekte düşük doğum ağırlığı, doğumda ciltte döküntü, duyma kaybı, katarakt gibi göz hastalıkları ve kalp yapısı bozuklukları gibi sakatlıklar ortaya çıkabilir. Bunun yanında bebeklerde yaşamları boyunca öğrenme bozuklukları, otizm, şeker hastalığı (diabetes mellitus) ve tiroid hastalıkları görülebilir.

Rubella Hastalığı Tedavisi

Çocuklarda veya yetişkinlerde ortaya çıkan rubella hastalığı önemli sağlık sorunları yaratmadan destekleyici tedavi ile kendiğinden geçecektir. Anne karnında rubella geçiren bebeklerde tedavi için sakatlıkların cerrahi yöntemlerle düzeltilerek bebeğin gelecekteki yaşam kalitesinin yükseltilmesi sağlanabilir. Bebekler özel bakım altında olmalı ve eğitim çağına geldiğinde özel eğitim almalıdır.Son

Bir Cevap Yazın