Gebelik Testi

Gebelik testi kadınlarda adet gecikmesi olması gibi gebelik şüphesi olan durumlarda idrarda veya kanda yapılan gebelik hormonu testidir. Bu testler yapılırken kadınlarda gebelik sırasında ortaya çıkan beta HCG denilen hormon düzeyine bakılır.

Gebelik testleri iki türdür, ilki herkesin evde idrarda yapabileceği sonucu birkaç dakikada belli olan idrar testi, ikincisi hastanelerde koldan kan alınarak yapılan testtir. Bu iki test yapılırken kadınların vücudunda gebelik sırasında ortaya çıkan beta HCG (bHCG) hormonu düzeyine bakılır. Günümüzde gebelik testlerinin hassasiyeti çok arttığı için bazen çok erken dönemde gebelik tanısı konulabilir.

Gebelik Testi Nasıl Yapılır?

Gebelik Testi
Gebelik Testi Sonucu. Burada iki çizgi görülüyor, bu durum test sonucunda gebelik var anlamına gelir. (Büyütmek için tıklayın)

İdrarda yapılan gebelik testleri, kutuları ve testin yapılış biçimleri biraz farklılık gösterse de benzer biçimde yapılır. Testi yapmadan önce kutu içinden çıkan kullanma kılavuzunu mutlaka okuyun ve testi istenildiği gibi yapmaya çalışın. Bu testler çoğunlukla plastik bir çubuk biçimindedir, üzerlerinde idrar damlatılan bir alan vardır. Bu alan içine idrar damlatıldıktan sonra kullanma kılavuzunda belirtilen süre kadar, örneğin üç dakika beklenir ve çubuk üzerindeki bir pencereden sonuç izlenir. İdrar testlerinde çoğunlukla iki çizgi olması gebelik var (pozitif) anlamına gelir. Pencerede tek bir çizgi görülmesi gebelik yok (negatif) olarak kabul edilir. Bu testi yaparken bazen bir çizgi koyu diğer çizgi açık renkli görülebilir, böyle bir durumda sonuç şüpheli olarak kabul edilir, başka bir yöntemle örneğin kan testi ile kontrol edilmelidir.

Kanda gebelik testi, bir hastane veya tahlil laboratuarında koldan kan alınarak yapılır. Bu kan örneğinde gebelik sırasında ortaya çıkan beta HCG hormonu düzeyine bakılır. Kanda yapılan hormon testi güvenilir ve kesin bir sonuç verir. Bu tahlilin sonucunda gebelik “var” veya “yok” olarak değil, hormon düzeyinin rakamsal olarak değeri verilir. Bu değere bakarak ilgili uzman doktor gebeliğin var olup olmadığına ve görülen değerin beklentilere uygun olup olmadığına değerlendirebilir. Böylece hem kesin olarak gebelik varlığı hem de sağlık durumu hakkında bilgiler elde edilmiş olacaktır. Bu nedenle kanda yapılan gebelik testi sonuçları çok önemlidir, örneğin düşük veya dış gebelik gibi durumlarda tanıya çok yardımcı olacaktır.

Gebelik Testi Sonuçları Güvenilir mi?

İdrarda gebelik testleri, gebeliğin varlığını gösterir ve anne adayının bundan sonra yapacaklarını karar verebilmesi için çok önemlidir. Örneğin bir anne adayı gebelik olduğunu öğrenirse beslenmesine daha çok dikkat etmelidir veya ilaç kullanırken daha dikkatli olacaktır. Diğer yandan ortaya çıkan durum istenmeyen gebelik ise aile geç kalmadan kürtaj yapılmasına karar verebilir. Bu nedenle gebelik testlerinin güvenilirliği çok önemlidir.

İdrarda yapılan gebelik testleri giderek daha hassas biçimde sonuç vermektedir. Bu nedenle idrar testleri adet gecikmesinin olduğu ilk günlerde bile gebelik varlığı konusunda bilgi verebilir. Fakat idrarda gebelik testlerinin sonuçlarını bir çok durum etkileyebilmektedir. Testi yaptıran kadının idrarında iltihap ve kan hücreleri olması veya kullanılan bazı ilaçlar yüzünden gebelik testi yanlışlıkla pozitif çıkabilir. Diğer yandan idrar testinin satıldığı yerde kötü koşullarda saklanması, son kullanma tarihinin geçmesi veya testi yanlış biçimde yapmak gibi nedenlerden dolayı bazen gebelik olduğu halde test sonucunda gebelik görülmeyebilir.

Bu nedenlerle idrarda yapılan gebelik testlerini yeteri kadar güvenilir olarak kabul etmemeliyiz. İdrarda yapılan gebelik testi sonucu ne olursa olsun, çoğu zaman uzman doktora başvurmak, ultrason muayenesi ve gerekirse kanda gebelik testi yapılması gerekecektir. İdrar testlerini çok zorunda kalmadıkça yaptırmayın, adet gecikmesi ve gebelik şüphesi varsa doğrudan bir uzman doktora başvurmak herkese zaman kazandıracaktır.Son

Bir Cevap Yazın