Smear

Smear Yaşam Kurtarır – Rahim ağzıyla ilgili hastalıklar kadınlar tarafından gözle görülemeyecek bir yerde bulunduğu için sıklıkla gözden kaçar. Bu yüzden bazı hastalıklar konusunda tanı konduğunda iyi huylu bile olsalar çok ilerlemiş bir durumda olabilirler. Hem kadınlar hem de doktorlar tarafından bu hastalıklar dikkatli bir biçimde izlenmelidir. Bu izleme için kullanılan en önemli erken tanı araçlarından biri de rahim ağzından yapılan smear (yayma) denilen yöntemdir.

Smear Nasıl Yapılır?

Sıvı Bazlı Smear Testi
Sıvı Bazlı Smear Testi – Rahim ağzından alınan örnek sıvı bir taşıma ortamında mikroskop ile inceleme için patoloji uzmanına gönderilir. (Büyütmek için tıklayın)

Smear veya yayma denilen rahim ağzından örnek alınması işlemi küçük bir plastik fırça ile yapılır. Bu fırça yerine tahta spatula veya pamuklu çubuk gibi başka araçlar da kullanılabilir. Bu işlem yapılması anladığınız gibi çok kolaydır ve bu sırada ağrı duyulmaz. Rahim ağzından alınan fırça üzerindeki örnek bir taşıma ortamı içeren küçük bir plastik kutunun içine fırçanın ucu ile birlikte konulur. Bu taşıma ortamında hücreler özelliklerini kaybetmeden üç gün korunabilirler. Bu örnek içindeki hücrelerin mikroskop ile incelenmesi için patoloji doktoruna gönderilir.

Türkiye’de smear testi için örnek alınması işlemi genel olarak hastanelerde veya muayenehanelerde kadın hastalıkları uzmanları tarafından yapılır. Bu işlem yapılmadan önce kadın normal jinekolojik muayenelerde olduğu gibi muayene masasında hazırlanır. Bu testin yapılmasından önce en az 24 saat cinsel ilişki olmamalı, fitil veya istenmeyen gebelikten korunma için kullanılan kremler gibi ilaçlar kullanılmamalıdır. Test en iyi sonuç vermesi için iki adet ortasındaki dönemde yapılmalıdır.

Smear Kimlere Yapılmalıdır?

Cinsel yönden aktif olan ya da 20 ile 70 yaşları arasındaki her kadın rahim ağzı kanseri açısından riskli kabul edilir ve 1-2 yılda bir düzenli olarak smear yaptırması önerilir. Yirmi yaşından küçük kızlarda cinsel aktivite olsa bile cinsel organlar gelişimlerini tamamlamadığı için bu testin yorumlanması zor olacağı ve bu yaş grubunda rahim ağzında kötü huylu bir hastalık gelişmesi olasılığı son derece az olduğundan smear testi önerilmez. 60 yaşın üzerindeki kadınlar smear testlerinin sonuçlarında dikkate değer bir özellik yoksa izlemeden çıkarılırlar.

Test sonuçlarında sağlık sorunları rastlanan kadınların testleri yılda bir ya da patoloji veya kadın hastalıkları uzmanı tarafından önerildiği sıklıkta yapılmaya başlanabilir. Hiçbir cinsel aktivitesi olmayan kadınlarda rahim ağzı kanseri çok nadir görüldüğü için bu testin yapılması önerilmez. Rahim ağzının kaldığı, tam olmayan rahim ameliyatlarından (subtotal histerektomi) sonra bu test diğer kadınlarda olduğu gibi yapılmalıdır. Gebelik olması  smear testinin yapılması için engel değildir.

Smear Sonuçları Yaşam Kurtarabilir

Smear örneklerinin inceleme sonucu genel olarak 2-3 günde çıkar, fakat sonuç belgesinde yazılanlar daha çok tıbbi bilgilerden oluşur ve sağlıkçı olmayan kişilerin anlaması zor olacaktır. Günümüzde en sık kullanılan teknikte (sıvı bazlı) alınan örnek özel bir tüp içindeki sıvı içinde patoloji laboratuarına gönderilir. Bu test türünde hücreler önce otomatize edilmiş bir mikroskop altında, daha sonra bir patoloji uzmanı tarafından incelenir. Bu yöntemle smear değerlendirmesi sırasında zaman kaybı ve insan hatası azaltılmaya çalışılır.

Dr. George Papanicolaou
Dr. George Papanicolaou
(Büyütmek için tıklayın)

Smear testi bir tarama testidir, sadece hücrelerdeki değişiklikleri gösterir yani çoğunlukla hastalıklar hakkında kesin tanı koydurmaz. Yani bu test sonucu ne olursa olsun sizde kanser olduğu veya olmadığı konusunda kesin bilgi vermez. Bazı şanssız durumlarda erken dönemde bir rahim ağzı kanseri olsa bile bu test sonucu bazen negatif yani normal olabilir. Smear testi rahim ağzının iyi veya kötü huylu hastalıklarında erken tanı şansı verdiği için çok değerlidir. Smear sayesinde rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık olarak %85’inde erken tanı olanaklı olur. Test sonucunda normalden farklı bir durum görülürse test tekrarlanabilir veya başka tanı yöntemleriyle daha kesin tanı konmaya çalışılır. Bazı durumlarda kesin tanı için rahim ağzından biyopsi yapılır. Hastalıklarla ilgili tanı kesinleşince tedavi için nasıl bir yöntem izleneceği de belli olacaktır.

Erken tanı konulursa kötü huylu bir hastalık bile kesin olarak tedavi edilebilir. Yunan asıllı A.B.D.’li doktor George Papanicolaou tarafından ilk olarak 1928 yılında tarif edilen smear testi o zamandan beri her yıl dünyada yüzbinlerce kadının yaşamının kurtulmasını sağlamakta. Rahim ağzı kanseri konusunda smear testi kadar önemli bir başka tıbbi keşif de bu hastalığın cinsel ilişki yoluyla kadınlara bulaşan Human papilloma virüsleri tarafından yaratıldığının bulunması oldu. Bu nedenle Papilloma virüs için üretilen aşı rahim ağzı kanserini çoğunu önlemekte. Fakat bu gelişme smear testinin önemini azaltmamakta, bu test sadece rahim ağzı kanseri değil başka hastalıklar hatta yumurtalık kanseri ve vajinitler konusunda bilgi verebilir. Bunun yanında rahim ağzı kanseri aşıları bütün virüs türlerine karşı korunma sağlamadığı için bu hastalığın kökünü kazımak bu kadar kolay olmayacak.Son

Bir Cevap Yazın