Op. Dr. Serdar Sarı

Op. Dr. Serdar Sarı – Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Üyelikler

Türk Tabipler Birliği – İstanbul Tabip Odası (TTB)
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi (TJOD)
Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)
Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)
Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği