Koronavirüs

Düşmanı Tanıyın – Koronavirüsler dünyada ilk olarak 1965 yılında tanımlanmış, memeliler ve kuşlarda solunum yolları hastalıkları yapabilen bir virüs grubudur. Bu virüs grubu elektron mikroskobunda görülen çıkıntılı yapıları nedeniyle Latince güneşin etrafındaki ışık halesi anlamına gelen “Corona” sözcüğü ile adlandırılmıştır. Koronavirüsler sıklıkla insanlar arasında veya daha nadiren hayvanlardan insanlara bulaşarak hastalığa neden olabilir. Koronavirüs Yapısı Koronavirüsler 60 ile 140 nm arasında çapta olabilir, duvarı iki katlı yağ moleküllerinden oluşur ve duvar içinde bir başka tabaka ile korunan virüsün zararlı etkilerini yaratan RNA (Ribonükleik asit) molekülleri vardır. Bu basit fakat güçlü yapı sayesinde virüsler hastalık yaptıkları canlıların hücreleri dışında kaldıklarında yaşamlarını sürdürebilirler. Koronavirüs Nasıl Hastalık Yapabilir? Bu gruptaki virüsler insanlar arasında… Read More

Continue Reading